ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ติดต่อ 045-255224 ส่วนบริการประชาสัมพันธ์ ต่อ 101,102 ส่วนบริหารจัดการคดี ต่อ 112 , งานรับฟ้อง,งานอุทธรณ์ฎีกา ต่อ 116, งานหมาย ต่อ 114 ,งานเก็บสำนวน ต่อ 118, ส่วนช่วยพิจารณาคดี ต่อ 209 , ส่วนไกล่เกลี่ย ต่อ 308, กลุ่มงานคลัง ต่อ 103 FAX 045-243442

นางปิยะนุช ตั้งพัฒน์นุกุลชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย อิงฟ้าล้านนาตะวันออก"

นางปิยะนุช ตั้งพัฒน์นุกุลชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย อิงฟ้าล้านนาตะวันออก"


เอกสารแนบ