ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ติดต่อ 045-255224 ส่วนบริการประชาสัมพันธ์ ต่อ 101,102 ส่วนบริหารจัดการคดี ต่อ 112 , งานรับฟ้อง,งานอุทธรณ์ฎีกา ต่อ 116, งานหมาย ต่อ 114 ,งานเก็บสำนวน ต่อ 118, ส่วนช่วยพิจารณาคดี ต่อ 209 , ส่วนไกล่เกลี่ย ต่อ 308, กลุ่มงานคลัง ต่อ 103 FAX 045-243442

นายชะยิน สุนทรสิงคาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาคร สีหบัณฑ์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ระงับข้อพิพาททางเลือก(ก่อนฟ้อง) ประจำปี พ.ศ.2561"

นายชะยิน สุนทรสิงคาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาคร สีหบัณฑ์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "ระงับข้อพิพาททางเลือก(ก่อนฟ้อง) ประจำปี พ.ศ.2561"


เอกสารแนบ