ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ติดต่อ 045-255224 ส่วนบริการประชาสัมพันธ์ ต่อ 101,102 ส่วนบริหารจัดการคดี ต่อ 112 , งานรับฟ้อง,งานอุทธรณ์ฎีกา ต่อ 116, งานหมาย ต่อ 114 ,งานเก็บสำนวน ต่อ 118, ส่วนช่วยพิจารณาคดี ต่อ 209 , ส่วนไกล่เกลี่ย ต่อ 308, กลุ่มงานคลัง ต่อ 103 FAX 045-243442

นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วม รับ ? ส่ง เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นายสัญญา  จีระออน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการศาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เข้าร่วม รับ ? ส่ง เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


เอกสารแนบ