ศาลจังหวัดอุบลราชธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • โทรศัพท์ติดต่อ ส่วนช่วยอำนวยการ/การเงิน/ประชาสัมพนธ์ (045-243-442),ส่วนงานคดี (045245098), ส่วนช่วยพิจารณาคดี (045250603), ส่วนไกล่เกลี่ย (045245092)


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 118
อ.1357/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.2823/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.2870/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.132/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.153/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.162/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.231/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.238/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.241/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.246/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.247/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.248/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.250/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.251/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.253/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.256/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.259/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.260/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.261/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.262/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.264/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.265/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.268/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.276/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.277/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.278/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.54/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.71/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1712/59
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2922/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.120/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.148/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2172/59
นัดทำยอม/นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.2209/59
นัดทำยอม/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
ผบ.221/55
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2301/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.507/55
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.560/55
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.84/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.85/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 14
ผบ.958/56
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.236/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.2508/59
ตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.2776/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.2802/59
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.2821/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.2867/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.155/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.156/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.161/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.233/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.234/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.235/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.239/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.257/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.258/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.266/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.270/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.279/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.280/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.281/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.286/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.289/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1125/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.116/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1332/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.140/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.149/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1540/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.159/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.174/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.1745/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1773/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1859/59
ฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1927/59
ไต่สวน 100/2,ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1946/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1960/58
มาสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.2100/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2324/59
ไต่สวน 100/2,ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2326/59
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.233/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2336/59
ฟังคำพิพากษา (ข)
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2436/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.245/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.266/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2923/59
นัดเจรจา
ห้องพิจารณาที่ คส
อ.308/60
พิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.317/60
พิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.362/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.781/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 9
ป.3/60
ไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.110/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.127/60
ทำสัญญายอม/ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.135/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.136/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.137/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.138/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.139/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.140/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.141/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.153/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1893/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2400/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.59/56
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1286/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.174/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1800/59
นัดตรวจแผนที่/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.1824/59
ตรวจแผนที่พิพาท/กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.2304/59
นัดตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.2704/59
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.2714/59
ไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.2796/59
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.2797/59
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13
พ.2798/59
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.437/59
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.869/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2268/59
ทำสัญญายอม/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1176/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ