หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ติดต่อ 045-255224 ส่วนบริการประชาสัมพันธ์ ต่อ 101,102 ส่วนบริหารจัดการคดี ต่อ 112 , งานรับฟ้อง,งานอุทธรณ์ฎีกา ต่อ 116, งานหมาย ต่อ 114 ,งานเก็บสำนวน ต่อ 118, ส่วนช่วยพิจารณาคดี ต่อ 209 , ส่วนไกล่เกลี่ย ต่อ 308, กลุ่มงานคลัง ต่อ 103 FAX 045-243442ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
ผบ.120/61
นัดชี้/สืบ
เวลา 13.30 น.
ผบ.613/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.614/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.615/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.715/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
ผบ.751/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
ผบ.755/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.756/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.758/61
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.1077/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1092/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1093/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1094/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1098/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1099/61
ไกล่เกลี่ย/แก้ข้อหา/สืบพยานโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.1108/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1113/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1114/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1115/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1118/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1119/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1120/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1121/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1122/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1123/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1124/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1125/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1126/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1127/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1128/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1136/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1139/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1140/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1141/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1142/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1152/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1155/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1156/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 8.30 น.
พ.1160/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1161/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1162/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1163/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.1252/61
ชี้สองสถาน
เวลา 13.30 น.
พ.969/61
ชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1083/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.764/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.978/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.