หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ติดต่อ 045-255224 ส่วนบริการประชาสัมพันธ์ ต่อ 101,102 ส่วนบริหารจัดการคดี ต่อ 112 , งานรับฟ้อง,งานอุทธรณ์ฎีกา ต่อ 116, งานหมาย ต่อ 114 ,งานเก็บสำนวน ต่อ 118, ส่วนช่วยพิจารณาคดี ต่อ 209 , ส่วนไกล่เกลี่ย ต่อ 308, กลุ่มงานคลัง ต่อ 103 FAX 045-243442


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 26
พ.74/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1084/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1246/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.1379/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1582/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2409/60
พิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2419/60
พิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2425/60
พิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2426/60
พิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2694/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2829/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3222/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.455/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.592/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.607/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.698/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13
อ.710/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.72/60
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.818/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ปภ.18/60
สืบพยานลักษณะประชุมทางจอภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.994/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1900/60
ไกล่เกลี่ยศูนย์ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2420/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.2808/59
สืบพยานโจทก์/สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.354/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.984/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)