หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ติดต่อ 045-255224 ส่วนบริการประชาสัมพันธ์ ต่อ 101,102 ส่วนบริหารจัดการคดี ต่อ 112 , งานรับฟ้อง,งานอุทธรณ์ฎีกา ต่อ 116, งานหมาย ต่อ 114 ,งานเก็บสำนวน ต่อ 118, ส่วนช่วยพิจารณาคดี ต่อ 209 , ส่วนไกล่เกลี่ย ต่อ 308, กลุ่มงานคลัง ต่อ 103 FAX 045-243442ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
คม.5/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.1916/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.2025/60
สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1268/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2466/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
อ.2498/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.278/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.537/61
พิพากษา (ส)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.