หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ติดต่อ 045-255224 ส่วนบริการประชาสัมพันธ์ ต่อ 101,102 ส่วนบริหารจัดการคดี ต่อ 112 , งานรับฟ้อง,งานอุทธรณ์ฎีกา ต่อ 116, งานหมาย ต่อ 114 ,งานเก็บสำนวน ต่อ 118, ส่วนช่วยพิจารณาคดี ต่อ 209 , ส่วนไกล่เกลี่ย ต่อ 308, กลุ่มงานคลัง ต่อ 103 FAX 045-243442ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ดพ.266/43
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ปภ.10/61
สืบพยานลักษณะประชุมทางจอภาพ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
ผบ.21/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.665/61
นัดพิจารณาสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.718/59
ฟังผลเจรจาฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.1268/61
นัดชี้สองสถานฯสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.1300/61
นัดทำยอมสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
พ.1303/60
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1971/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.213/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.2168/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.2234/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.2380/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.319/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
พ.361/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1173/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1730/59
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2471/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2839/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2852/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2987/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.307/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3074/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.540/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.679/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.